Welcome to BaoKim Developer

// Tích hợp giỏ hàng

// Module tích hợp

Thư viện tích hợp giỏ hàng

Tích hợp website: để tích hợp thanh toán cho toàn bộ website bán hàng của bạn , tất cả các sản phẩm , giỏ hàng của bạn sẽ được đồng loạt bổ xung hình thức thanh toán qua baokim.vn. Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí việc tích hợp này cùng bạn.Bạn có thể tích hợp nhiều website vào 1 tài khoản tại baokim.vn.

Module tích hợp cho các framework

Hiện tại BaoKim.vn hỗ trợ các phương thức thanh toán tích hợp vào các frameword phổ biến: Drupal,CsCart, Tomato-cart, Joomla Vituemart

Vui lòng chọn framework cho site của bạn để nhận download và hướng dẫn cài đặt